Skade1-bedriftene

 Spesialkompetanse på forsikringsskader etter innbrudd, vann-, brann- og naturskader

OM OSS

Skade1 ble startet i januar 2018.

Fra starten av var Skadealliansen og Best Totalentreprenør med i Skade1. Per 1. november 2018 består Skade1 totalt av 41 lokale kontorer fra Finnmark i nord til Mandal i sør, fra Bergen i vest til Jessheim i øst.

Våre eiere, som allerede er godt kjente aktører i sitt nærområde innen saneringsbransjen for god kommunikasjon, presise tilbakemeldinger og leveranser som avtalt, omsetter for over 520 MNOK.

Bedriftene, som i løpet av 2018 har sluttet seg til Skade1, har nærmere 450 medarbeidere, hvorav mange med mesterbrev og noen er godkjente som naturskadetakstmenn.

Det er dedikerte ansatte i Skade1-bedriftene med lang erfaring i å gjenskape verdier, og med omfattende kunnskap fra skadebegrensning.

Bedriftene knyttet til Skade1 har spesialkompetanse på utbedring av forsikringsskader etter vann-, brann-, innbrudd og naturskader. De påtar seg også totalentrepriser innen rehabilitering og ombygginger.

Skade1-bedriftene tar miljø, sikkerhet, helse og- arbeidsmiljø på største alvor, og medlemsbedriftene benytter moderne utstyr og miljøvennlige produkter.

Bakgrunn og formål Skade1

        

·Partene/ bedriftene danner en landsdekkende kjede innen levering av skadebegrensning og gjenoppbyggingstjenester

        

·Den landsdekkende kjeden er organisert som et samarbeid mellom Skade1 og den enkelte eier

Kjedesamarbeidet har følgende hovedformål

        

·Sikre kjedens eiere rammeavtaler med forsikringsselskaper i Norge

        

·Sikre og videreutvikle eiernes faglige kompetanse og kvalitet i tjenestene som leveres til forsikringsselskapene og deres kunder

        

·Ivareta og videreutvikle samarbeidet med forsikringsselskapene og deres kunder