Skade1-bedriftene

 Spesialkompetanse på forsikringsskader etter innbrudd, vann-, brann- og naturskader

Nyheter

Følg nyheter knyttet til Skade1-bedriftene og temaer som  vann-, brann-, natur- og innbruddskader.


02.07.2018, 11:16

– Nå er vi landsdekkende

Fra 1. juli er Skade1 landsdekkende med 30 kontorer fra Finnmark i nord til Mandal i sør, fra Bergen i vest til Jessheim i øst. – Nå er Skade1 etablert som landsdekkende, og vi er svært optimistiske for...   mer


02.07.2018, 09:22

Signaliserer gjenskapning av verdier

Skade1s logo med tre «hustak» i tre farger Det er tre «hustak» eller tre «møner» i Skade1s logo. Hvert enkelt «hustak» har en farge, og representerer Skade1-bedriftenes spesialkompetanse på...   mer
 

Aktuelle nyheter


Tilbake til oversikten


27.03.2018


Berit Joachimsen er daglig leder i Skade1 AS, og har lang fartstid fra saneringsbransjen. Her kan du bli bedre kjent med henne og Skade1.

Bosted:
– Bor i Bergen.

Yrkesaktiv bakgrunn:
– Har merkantil bakgrunn og har tidligere jobbet innenfor Salg og administrasjon.

Når kom du inn i bransjen?
– For 22 år siden.

Hva synes du er mest spennende ved denne bransjen?
– Vi er ofte på skadested straks etter at utrykningsetater har vært der. Vi utfører det faglige arbeidet, som helt klart er forventet av oss. Men i vår bransje må vi også ha respekt og vise empati for den som er skadelidt.

– Ofte kan vi komme på skadested der skadelidte har opplevd noe traumatisk. Vi håndterer det faglige, men like viktig er kommunikasjonen og en tett dialog vi har med skadelidte.

– Det har vært en spennende utvikling av samarbeidet mellom våre viktigste kunder, som er forsikringsselskaper, og oss som leverandør. Det har også vært spennende å se utviklingen av våre medarbeidere til å bli profesjonelle på sine fagområder.

– Det er viktig for oss å ha god dialog med forsikringsselskapene, dette for å sikre at vi utvikler oss i tråd med hva våre kunder ønsker og krever.

– Ekstra hyggelig er det når bransjen har fått iverksatt egen Fukt-tekniker skole i samarbeid med Fagskolen. Dette for å sikre fremtidig og riktig kompetanse når det gjelder vannskader. Flesteparten av våre oppdrag er jo vannskader.

Er dette en bransje som krever at man er godt tilgjengelig for kunder?
– Jeg har stor respekt for det arbeidet som utføres av skadesanerere, fukt-teknikere, faglærte tømrere og malere etter en brann- og eller en vannskade. Våre medarbeidere er opptatt av å finne riktige løsninger og metoder som sikrer at hus og bygninger blir «friskmeldt», og at verdier med stor affeksjonsverdi blir reddet.

– En del oppdrag krever spesiell kompetanse, basert på hvilken hendelse som har oppstått.

– Vi har stort fokus på riktig kompetanse til hvert oppdrag, og vi skal levere raskt og riktig i henhold til det forsikringen skal dekke. Det er viktig at vi kommer raskt på skadested for å unngå merskader. Naturhendelser skjer, og vil også skje i fremtiden. Vi er også blitt erfarne med å håndtere massehendelser, og vi er tilgjengelig hele døgnet, hele året.

Hvordan har etableringen av Skade1 gått?
– Skade1 er i oppstartsfasen, og vi er godt i gang med forberedelser til å være en landsdekkende kjede innenfor skadesanering og gjenoppbygging fra 1. juli 2018. Vi opplever stor interesse og positive tilbakemeldinger fra kunder, kollegaer og andre. Våre medarbeidere har lang og viktig erfaring innenfor skadebegrensning og gjenoppbygging. Det vi formidler nå er at vi slår oss sammen til en stor, landsdekkende kjede under navnet Skade1.

Målet for utviklingen av Skade1s del fremover?
– Vårt mål er å levere tjenester innenfor skadesanering og gjenoppbygging for forsikringsselskap. Vi ønsker å inngå rammeavtaler med forsikringsselskap for å sikre våre kunder kapasitet og kvalitet i leveransen.

– Skade1 har høyt fokus på leveransen. Vi har som mål i å være den beste leverandør i Norge som sikrer fornøyde kunder. Skade1 vil også jobbe aktivt med automatisering av enkelte arbeidsprosesser, utstyr og maskiner. Dette for å sikre at forsikringssaken blir løst riktig og effektivt.


Tilbake til oversikten