Hvorfor velge Skade1

Gjenskaper verdier

Vårt slagord «Gjenskaper verdier» gjenspeiles i alt arbeidet vi gjør. Våre spesialister har spesialkompetanse på skadebegrensning. Skade1 har egne team med fagfolk
som håndterer hele skadesaken.
Våre Prosjektledere er dyktige på kundebehandling. Vi ivaretar kundens
interesser, og bidrar til riktig skadeoppgjør.

Samfunnsansvar

Skade1 er opptatt av vårt felles samfunnsansvar. Vi skal bidra til bærekraftig utvikling, og skal følge
FN’s bærekraftsmål.

Bærekraft

Skade1 har forpliktet seg til å redusere CO2 utslippene i hele vår virksomhet. Vi engasjerer oss i hele verdikjeden vår, og tegner avtaler med leverandører og underleverandører som har samme mål.

Økonomisk vekst

Skade1 utvikler systemer og arbeidsmetoder som øker effektiviteten som igjen bidrar til økonomisk vekst. Vi har utviklet digitale arbeidsprosesser med roboter som bidrar til raskere reparasjonstid.

Mangfold

Skade1 skal bidra til mangfold.
Alle som jobber i og for Skade1 skal behandle alle mennesker rettferdig
og med respekt.

Med blikket mot fremtiden

Skade1 benytter innovative løsninger som digitaliserer nøyaktige og viktige arbeidsprosesser. Vi er nysgjerrig på nye arbeidsmetoder, og løsninger som bidrar til effektiv fremdrift.

Du finner oss over hele landet

Skade1 ble opprettet i januar 2018 og teller i dag 41 kontorer fra
Finnmark i nord til Mandal i sør, fra Bergen i vest til Jessheim i øst.