Landsdekkende innen skadebegrensning

Gjenskaper verdier

Skade1 er en landsdekkende kjede innen skadebegrensning som så dagens lys i 2018.
Skade1 er en tilslutning av flere bedrifter som har lang erfaring i å gjenskape verdier,
og med omfattende kunnskap om skadebegrensning.
Per i dag i teller vi 41 kontorer og nærmere 450 dedikerte medarbeidere, hvorav flere
med mesterbrev, fagbrev og godkjenning som naturskadetakstmenn.

Våre kunder

Skade1 er en fremtidsrettet aktør med mål om å ha skadebegrensningsbransjens mest fornøyde kunder.
Vi har rammeavtaler med forsikringsselskaper, det
offentlige, og næringskunder.

Skade1 jobber for:

 • Robotisering:

  Automatisering av betydningsfulle arbeidsprosesser som forenkler og effektiviserer vår leveranse.

 • Ansvarsfulle:

  Vi tar bærekraft på alvor og setter miljø
  og ansattes sikkerhet i høysetet.

 • Samarbeidsvillige:

  Vi legger vekt på godt samarbeid og merverdi
  for alle parter gjennom en åpen, ærlig dialog.

 • Kompetansedyktige:

  Solid bransjekunnskap og lang, bred erfaring sikrer solid kompetanse og merverdi for kunden.

 • Etterrettelige:

  Vi holder det vi lover.

Om Skade1

Skade1 skal være en innovativ aktør og var den første i landet som digitaliserte arbeidsprosesser. Digitalisering av betydningsfulle arbeidsprosesser har stor betydning for forsikringstaker
og forsikringsselskap. Det innebærer oversiktlige, forenklede
og effektive prosesser.

Vi ser verdien av å være raskt på skadestedet, for å begrense skadeomfanget. Derfor verdsetter vi effektivitet og responderer
straks forsikringsselskapet bestiller oss.

Bakgrunn og formål Skade1

Skade1 er en landsdekkende kjede innen levering av skadebegrensning
og gjenoppbyggingstjenester. Kjeden er organisert slik at Skade1 inngår rammeavtaler med forsikringsselskap som eierne kan levere sine tjenester til.

Kjedesamarbeidet har
følgende hovedformål:

 • Sikre kjedens medlemmer rammeavtaler med forsikringsselskaper i Norge.

 • Sikre og videreutvikle eiernes faglige kompetanse og kvalitet i tjenestene som leveres til forsikringsselskapene og deres kunder.

 • Sikre og videreutvikle medlemmenes faglige kompetanse og kvalitet i tjenestene som leveres til forsikringsselskapene og deres kunder.


Kontakt oss for mer informasjon om
hjelp til skadeutbedring.